Tankproduktion

Tankproduktion har altid været en integreret del af projekterne og Hobro Rustfri har 25 års erfaring i fremstilling af rustfri tanke til alle formål. Vi har trods afhængighed af vejrforhold og manglende højde i produktionen formået at klare os i konkurrencen med kendte tankproducenter.

Med det ny tanktårn har vi optimeret håndteringen af store tanke, og vi er uafhængige af vejr og vind. Det har stor betydning for fremstillingstiden og vil komme vores kunder til gode.

Vores speciale er tryktanke og stand-alone tanke, som kræver mere end bare top, bund og svøb. Vi hjælper hele vejen i processen og kan også varetage installationen.

Siden 2019 har vores produktion været præget af scrubberfremstilling til både biogasanlæg og til skibe. Vi har honoreret de høje krav til fremstillingsprocessen og til NDT fra såvel kunde som klassificeringsselskaber.

Montage af scrubber på biogasanlæg
læs cookie politik
Luk vinduet igen

Hobro Rustfri Procesteknik A/S
Benshøj industrivej 22, DK-9500 Hobro
mail@hobrorustfri.dk
Tlf.: 98 52 24 36